Ammattirakentaja-lehti

contesta32

4ccb9a47-55e2-4186-a11e-33110798f6f7-w_960

Ohjelmapäällikkö Petri Heino: Teollinen valmistus ja julkinen rakentaminen kasvattavat puurakentamisen markkinaa

Vuoden verran puurakentamisen ohjelmapäällikkönä ympäristöministeriössä toiminut Petri Heino näkee puurakentamisessa kasvua ja myönteistä kehitystä. – Teollisen ja julkisen puurakentamisen kasvu, tuoteosien valmistukseen erikoistuneiden yritysten määrän lisääntyminen ja puurakentamista edistävä rakentamisen säädösuudistus, luettelee Heino myönteisen kehityksen merkkejä. Hallitus edistää puurakentamista osana biotalouden kehittämistoimenpiteitä ja ilmastopolitiikkaa.

Lue lisää »


palvelupaallikko-tiia-selonen-ja-carunan-kiinteiston-aurinkopaneelit

Yhä useampi innostuu aurinkosähköstä – Carunan verkkoon liitetty ennätysmäärä aurinkosähköjärjestelmiä

Aurinkosähkön pientuotanto Carunan verkkoalueella jatkaa vauhdikasta kasvuaan. Carunan verkkoon on liitetty tänä vuonna jo tähän mennessä yhtä paljon aurinkosähköjärjestelmiä kuin viime vuonna yhteensä, 707 kappaletta. Voimakasta innostusta pientuotantoon esiintyy erityisesti kotitalouksien keskuudessa. Kotitalouksissa järjestelmien määrä on kasvanut 63 % vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Yrityksillä kasvua vuodenvaihteeseen verrattuna on 54 %.

Lue lisää »


TTS:n arviointiraati arvioi Mikkelin asuntomessualueen talojen ekotoimivuuden. Arvioinnin tavoitteena oli löytää hyviä esimerkkejä niistä messukohteista, joissa oli toteutettu ekotoimivia asumisen ratkaisuja. Kodin eri tiloja tarkasteltiin erityisesti toimivuuden näkökulmasta. TTS:n Minna Kuusela, Heli Mäntylä (kuvassa keskellä) ja kohteen 1 tuleva asukas totesivat, että keittiö on silloin toimiva, kun se vastaa perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Kuva: Tarja Marjomaa

TTS – Työtehoseura arvioi Mikkelin asuntomessukohteet – taloissa tilaa ja toimivuutta arjen näkökulmasta

Työtehoseura on valinnut kolme asumismukavuudeltaan ja ekotoimivuudeltaan parasta messukohdetta. Arviointityökaluna käytettiin TTS:n kehittämää, asuttavuutta mittaavaa kriteeristöä, jonka avulla tarkasteltiin eri tilojen toimivuutta, ergonomiaa, energiataloudellisuutta, kestävän kehityksen mukaisia materiaalivalintoja sekä helppohoitoisuutta. Arviointitulosten toivotaan auttavan messukävijöitä tarkastelemaan kohteita myös arjen toimivuuden ja ekotehokkuuden näkökulmasta.

Lue lisää »


energy-1616966_1920

Energiatodistus vertaa toisiinsa rakennuksia, ei asukkaiden kulutustottumuksia

Omakotiliiton toiminnanjohtaja kritisoi Iltalehdessä 3.7.2017 energiatodistuksia toimimattomaksi ja kalliiksi. Kirjoittelu aiheesta on välillä valitettavasti kielteistä ja virheellisiin käsityksiin perustuvaakin.

Energiatodistus vertaa toisiinsa rakennuksia, ei asukkaiden kulutustottumuksia

Energialuokituksen perustuessa laskennalliseen kulutukseen poistuu juuri asujan kulutustottumusten vaikutus energiatodistusluokkaan. Ajatellaan kahta täysin identtistä omakotitaloa. Toisessa asuu eläkeläispariskunta, huonelämpötila on 19 astetta. Toisessa asuu nelihenkinen perhe, huoneiden lämpötila 22 astetta. Omakotiliiton ehdottamalla tavalla eläkeläispariskunnan talo olisi paremmassa energialuokassa ja asettaisi siten täysin identtiset rakennukset täysin eri asemaan vain sen hetkisten asukkaiden kulutustottumusten pohjalta.

Lue lisää »